Kort och lugnt

Det resulterar i att jag börjar min första lektion 14:00, då jag har svenska. Sedan blir det kemi innan dagens slut.