Allt möjligt

Tävling imorgon, stress av vänner, stippulationstävling, elevkåren och möten. Händelserika och tröttsamma senaste dagar!